Zestaw do pomiaru czasu

 
Zapytanie ofertowe
 
Bielsko-Biała, dnia 1.09.2012 r.
 
GRUPA SZAFRAŃSKI Spółka Cywilna
Marcin Szafrański, Ewa Szafrańska
aleja Andersa 4/-
43-316 Bielsko- Biała
 
        Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na dostawę Zestawu do pomiaru czasu (1 zestaw), w związku z realizacją projektu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 –2013.
 
Przedmiot zamówienia:
 
Zestaw do pomiaru czasu (1 zestaw)
 
Specyfikacja techniczna urządzenia:
 
- w skład zestawu wchodzą:
a/ bezprzewodowa bramka startowa
b/ bezprzewodowa meta
c/ bezprzewodowy timer trenerski (podręczny czytnik wyników)
d/ interfejs USB do zgrywania danych na komputer
e/ wyświetlacz ciekłokrystaliczny
 
lub o parametrach zbliżonych.
 
Kryterium wyboru oferty: cena 100%.
 
 
Prosimy o podanie w ofercie handlowej:
 
- ceny netto, brutto
- parametrów urządzenia
- daty sporządzenia
- adresu i siedziby oferenta, numeru telefonu
- terminu ważności oferty
- podpis wykonawcy
 
Termin składania ofert upływa w dniu: 30.11.2012
 
 
Oferty prosimy przesyłać na adres/ mail:
 
GRUPA SZAFRAŃSKI Spółka Cywilna
Marcin Szafrański, Ewa Szafrańska
aleja Andersa 4/-
43-316 Bielsko- Biała
 
info@grupaszafranski.pl
 
 
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”